การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์11 ส.ค. 2560 21:50โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อเพิ่มพูนการจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ครูได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล เน้นการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการแสดงผลงาน และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนได้พัฒนาความยั่งยืนต่อยอดจากต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล และได้เข้าใจวิธีการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) แนวทางการสร้างอาชีพ และมีงานทำให้กับนักเรียนเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีนางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments