การดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ กตปน. ประจำปี 2560

โพสต์22 ส.ค. 2560 07:59โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานคณะกรรมการในการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments