การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ

โพสต์15 ก.ย. 2559 00:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนนำร่อง จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนจัดทำโครงการและดำเนินการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เป็นการบริหารจัดการรณรงค์การกำจัดขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนให้เกิดผลยั่งยืน โดยมีนายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments