การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต(รวมพลังเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยมีนางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ค่ายชั่วคราวโดมจานลานแค

คลิกดูรูปภาพ


Comments