การฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

โพสต์6 ต.ค. 2559 04:19โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง เพื่อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งช้างทุกคนมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ และวิธีการสวนสนามไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกดูรูปภาพ 


Comments