การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 3/2560

โพสต์1 เม.ย. 2560 03:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 3/2560 ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2560 เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารกิจการลูกเสือของแต่ละโรงเรียน และส่งเสริมโอกาสให้ผู้กำกับลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ต่อไป เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนเมืองเดช อำเภอเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ


Comments