การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(สพฐ.สัญจร)เขตตรวจราชการที่ 13,14

โพสต์6 ส.ค. 2560 15:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(สพฐ.สัญจร)เขตตรวจราชการที่ 13 , 14 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) โดยมีพลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


Comments