การขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

โพสต์30 พ.ค. 2560 02:31โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้ารับอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 254 คน เพื่อให้        ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการรักษามาตรฐาน และสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีนายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน วิทยากร นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และนายธีรนนท์ ศรีชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพComments