การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560

โพสต์13 ก.ค. 2560 07:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และประถมศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments