การแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในงานภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์17 มิ.ย. 2560 08:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในงานภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทย เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมสู่สาธารณชน และเพื่อน้อมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการศึกษา และ พระอัจฉริยภาพด้านภาษาศาสตร์และทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเรียนรู้ทุกด้าน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง         การคัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก โดยมีนางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง 

คลิกดูรูปภาพ


Comments