การแข่งขันทักษะภาษาไทย

โพสต์19 มิ.ย. 2559 07:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิด        การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะ  สมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน เห็นคุณค่าและ      ความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง
Comments