การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu Speech

โพสต์13 ก.ค. 2559 03:41โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 และมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments