การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:17โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดประเภทการแข่งขัน 3 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) การแข่งขันเล่านิเทศ(Story Telling) และการแข่งขันMulti Skills Competition
Comments