การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

โพสต์22 ม.ค. 2560 22:10โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สอบแข่งขันโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ และยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแสง

คลิกดูรูปภาพ


Comments