การพัฒนาครู ป.1 ในการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 4 กลุ่มโรค/EQ/SDQ ในวัยเรียน

โพสต์12 ก.ย. 2559 21:14โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติ “ การพัฒนาครู ป.1 ในการใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 4 กลุ่มโรค/EQ/SDQ ในวัยเรียน” อำเภอเขตพื้นที่โซน 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูอำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก และอำเภอนาจะหลวย โดยมีนายอดิศักดิ์ ประวิทย์ธนา นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานพิธีเปิด นางสาวนริศรา ทองงาม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กล่าวรายงาน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
คลิกดูรูปภาพ
Comments