การพัฒนาโรงเรียน “สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ” ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:18โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาโรงเรียน “สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ” ปีการศึกษา 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างเครือข่ายคุณธรรมระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว
คลิกดูรูปภาพ
Comments