การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก อำเภอน้ำขุ่น

โพสต์5 มิ.ย. 2560 01:33โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก อันได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในอำเภอน้ำขุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสะท้อนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 และให้ครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 ใน 5 กลุ่มสาระหลักได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และร่วมจัดทำกำหนดการสอน 5 กลุ่มสาระหลักเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียน โดยมีนายสุรทอน หมั่นนิยม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขี้เหล็ก กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments