การประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 1

โพสต์19 ก.ย. 2560 03:05โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ อำเภอเดชอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำขุ่น จำนวน 135 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments