การประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 2

โพสต์20 ก.ย. 2560 07:51โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จำนวน 125 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments