การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โพสต์30 ส.ค. 2560 22:23โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมีนายสุรเวศ มณีภาค และนายทันใจ สายแวว เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments