การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1

โพสต์2 มิ.ย. 2560 01:36โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากุดประทาย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานากระแซงทุ่งเทิง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบัวงาม กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาป่าโมง นาส่วง นาเจริญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาไพบูลย์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งศรีอุดม และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหนองอ้มนาห่อม โดยมีนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานและวิทยากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments