การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

โพสต์26 ก.ค. 2560 06:05โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ครู ในโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ สู่ห้องเรียนมีคุณภาพและความยั่งยืน นำความรู้ตามแนวทางการพัฒนาห้องเรียนไปสู่ Cassroom  4.0 และบูรณาการการนำ ICT สู่ห้องเรียนทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน สามารถฝึกในการนำ ICT มาสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5    

คลิกดูรูปภาพ 


Comments