การประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 และปี 2563 – 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์6 พ.ย. 2560 20:32โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 และ  ปี 2563 – 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ


Comments