การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.ย. 2560 21:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบ O-NET , NT , PISA และการทดสอบในระดับต่างๆ ชี้แจงการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม และรับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ                             


Comments