การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ(O-NET)

โพสต์1 ก.พ. 2560 00:29โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2559 โดยมีนางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์     ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)แก่หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และผู้แทนศูนย์สอบ   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments