การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์28 พ.ย. 2560 06:30โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ             จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณากรอบแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุบลราชธานี 5 และกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560                    ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments