การประชุมครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานประเพณีการทอดกฐิน

โพสต์8 พ.ย. 2562 06:44โดยPR UBON FIVE

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสืบสานประเพณีการทอดกฐิน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทีมีมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 254 โรงเรียนๆ ละ 1 คน และบุคลากรในสำนักงาน 46 คน รวม 300 คน 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แบ่งกลุ่มตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้องค์กฐินสามัคคี
2. ฐานการเรียนรู้เซียมซีทวีโช
3. ฐานการเรียนรู้ขนมข้าวต้มรวมใจสู่สายใยบุญ
4. ฐานการเรียนรุ้วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน
5. ฐานนิทรรศกาลประเพณีการทอดกฐิน
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
Comments