การประชุมพิจารณาร่างธรรมนูญโรงเรียน

โพสต์25 ส.ค. 2560 01:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมคณะกรรมเพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำหรับของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยมีนายอรุณ บุญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าขาม เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพComments