การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอน้ำขุ่น

โพสต์10 พ.ค. 2559 05:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอน้ำขุ่น โดยมีนายพิภพ หนูขวัญ นายอำเภอน้ำขุ่น นายสมบัติ ศรี สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น

คลิกดูรูปภาพ


Comments