การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

โพสต์7 มี.ค. 2560 01:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 พร้อมมอบรางวัลคุรุคุณธรรม ประจำปี 2559 ประเภทเข็มเงิน ระดับดีมาก และเข็มทองแดง ระดับดี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments