การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559

โพสต์28 ธ.ค. 2559 03:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 พร้อมได้ส่งมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน  มอบเกียรติบัตรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559 มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพดีมาก ประจำปี 2558 และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments