การประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis) รุ่นที่ 1

โพสต์4 มิ.ย. 2560 21:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนของโรงเรียนอำเภอเดชอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำขุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นระบบและสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้ โดยเฉพาะด้านผลการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments