การประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis) รุ่นที่ 2

โพสต์5 มิ.ย. 2560 00:34โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis) รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนของโรงเรียนอำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา  กล่าวรายงาน วิทยากร นายพันธ์พนา มุสิกสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และ         นายบุญเริ่ม บุญวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments