การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการสร้างเครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

โพสต์22 ธ.ค. 2559 04:02โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการสร้างเครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาครูและสร้างความตระหนักในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ(PISA) และซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานทะเบียนเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้เป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

คลิกดูรูปภาพ


Comments