การประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

โพสต์9 มี.ค. 2560 22:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments