การประชุมสามัญฯ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโดมประดิษฐ์

โพสต์15 พ.ย. 2562 05:47โดยPR UBON FIVE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโดมประดิษฐ์ โดยมี นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 โรงเรียน รวม 145 คน เข้าประชุม นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล และนายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสูง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ตลอดจนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
Comments