การประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายางเก่าขาม ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ก.ย. 2561 04:04โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายในการประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายางเก่าขาม ปีการศึกษา 2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา อำเภอน้ำยืน

คลิกดูรูปภาพ 


Comments