การประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ของชมรมลูกจ้างส่วนราชการ

โพสต์26 ก.ย. 2559 06:32โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ของชมรมลูกจ้างส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อให้สมาชิกชมรมได้ตระหนักและเกิดองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีนายสุพรรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 คลิกดูรูปภาพ


Comments