การประชุมสัญจร หารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์8 ส.ค. 2560 06:36โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 ดร.ชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายนุสร จำปาวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางอกนิษฐ์ ทองจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในการประชุมสัญจร หารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  5 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments