การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

โพสต์27 ก.ค. 2564 03:33โดยPR UBON FIVE
Comments