การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์6 ต.ค. 2560 09:50โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ได้แก่ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ และการแสดงตลก

คลิกดูรูปภาพ 


Comments