การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

โพสต์11 ต.ค. 2559 05:42โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2559 โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้เยี่ยมชมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันรำวงมาตรฐาน การแข่งขันระบำมาตรฐาน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ การแข่งขันดนตรีไทย การแข่งขันขับร้องเพลงสากล การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดขับขานประสานเสียงประกวดวงดนตรีสตริง การแข่งขันการแสดงตลก

Comments