การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์14 พ.ย. 2560 06:16โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ และนางสาวสุวลี อัครพงศ์เดชาโชติ คณะกรรมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

คลิกดูรูปภาพ


Comments