การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก้งยาง

โพสต์22 มิ.ย. 2560 07:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี และคณะ ประกอบด้วย นายองอาจ สารพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และ นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ ได้ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายวินิจ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาง อำเภอบุณฑริก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบุณฑริกร่วมให้การต้อนรับ 

คลิกดูรูปภาพ


Comments