การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์13 ต.ค. 2560 21:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 21:24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร        ตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้

            1. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

                     - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                           จำนวน 1 อัตรา

            2. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง                           จำนวน 2 อัตรา

            3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

                    - กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์                                          จำนวน 1 อัตรา

                    - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                          จำนวน 1 อัตรา

                   กลุ่มวิชาสังคม                                                     จำนวน 1 อัตรา

                   - กลุ่มวิชาปฐมวัย                                                    จำนวน 1 อัตรา

            4. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                           จำนวน 2 อัตรา

            5.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ                    จำนวน 7 อัตรา

        คลิกดูรูปภาพComments