การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์17 ม.ค. 2560 02:52โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 3  อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 8 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

คลิกดูรูปภาพ 


Comments