การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560

โพสต์12 ก.ค. 2560 03:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (War Room) ระหว่างวันที่ 11- 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อจัดทำรายงานผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบ e-MES ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกดูรูปภาพ 


Comments