การสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน เป็นคณะกรรมการ กตปน.

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:35โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินการสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการดำเนินการสรรหา ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

 


Comments