การสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:35โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ณ สนามสอบโรงเรียนดำรงสินอุทิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม และโรงเรียนบ้านหนองแสง

คลิกดูรูปภาพ


Comments