การติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC

โพสต์16 ก.ย. 2560 03:37โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายเพิ่มพูล  สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให้การต้อนรับนายวิจิตร  ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และคณะ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว โรงเรียนบ้านหนอง    ขี้เห็น โรงเรียนบ้านนาส่วง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments